Cursuri Programul de cursuri online

Programul de cursuri online

-

promovare online

La fel ca programul de cursuri de arbitraj  directe si programul de cursuri de arbitraj la distanta este organizat de Institutul Arbitral Român pe trei module și este adresat tuturor profesioniștilor actuali sau viitori ai dreptului dar și celor care vor să afle mai multe despre arbitraj ca modalitate de soluționare a disputelor.

Programul de cursuri de arbitraj la distanta este construit pornind de la Regulile de procedură arbitrală ale Camerei de Comerț și Industrie a României, Regulile de procedură arbitrală ale Camerelor Județene, de la dispozițiile relevante ale Codului de procedură civilă dar și de la regulile de procedură ale unor forumuri de arbitraj internațional sau cele propuse prin instrumente internaționale de reglementare a arbitrajului instituționalizat sau ad-hoc.

Taxa de participare la Modulul I este de 2.012 LEI, Taxa de participare la Modului II este de 3.450 LEI și Taxa de participare la Modului III este de 4.950 LEI.

Modulele de cursuri se vor organiza pentru maxim 10 participanți și minim 5 participanți.

Modulele de cursuri se pot organiza, la cerere și în limba engleză.

Pentru parcurgerea cursurilor în limba română este necesar ca toți cursanții să poată citi și înțelege limba engleză sau franceză, întrucât parte din materialul bibliografic va fi în engleză sau franceză.

Calendarul cursurilor  de arbitraj la distanta INSTITUTUL ARBITRAL ROMAN in 2020:

MODUL I :
Seria A: 23, 24  martie 2020
Seria B: 30, 31 martie.  2020

MODUL II :
Seria A: 26, 27, 28 martie 2020
Seria B: 6, 7, 8 aprilie 2020

MODUL III :
Seria A: 1, 2, 3 aprilie 2020
Seria B: 11,12, 13 aprilie 2020

Modulul I – Introducere în dreptul arbitrajului

Despre ce?
Modulul I de cursuri acoperă introducerea cursanților în dreptul arbitrajului, din punct de vedere teoretic și practic, prin prezentarea noțiunilor fundamentale specifice arbitrajului, începând cu clauza arbitrală și continuând cu tipurile de arbitraj și avantajele pe care le prezintă arbitrajul instituționalizat.

Cui i se adresează?
Modulul I de curs este adresat studenților de anul II sau III de la drept ori la alte discipline conexe ori complementare, dar și absolvenților facultăților de drept, masteranzilor la drept, absolvenților programelor de master și doctorat la drept și economie dar și absolvenților altor facultăți, managerilor de societăți, ori la alte discipline conexe ori complementare, juriștilor, avocaților, business managerilor, profesionist / expert cu experiență relevantă în domeniul de activitate.

Cum?
Cursurile se vor desfasura on-line in timp real, video si audio. Înscrierile se pot face accesand link .
Aplicantii sunt rugati sa trimita CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj.

Finalizare?
La finalul cursului, participanții primesc Diploma de participare. Cursanții care doresc Diploma de absolvire parcurg încă doua etape:

  • Etapa 1: Test grila (maxim 10 minute);
  • Etapa 2: Redactarea unui eseu/articol pe o temă de drept arbitral, conceput de fiecare participant la curs. Cel mai bun eseu/articol va fi publicat în revista Institutului Arbitral Român

Conținut?
1. Soluționarea disputelor/ diferendelor/ litigiilor
1.1. Metode de soluționare a disputelor/ diferendelor/litigiilor; caracteristici
Negociere
Mediere
Conciliere
Instanțe de judecată interne, internaționale/ Arbitraj domestic/internațional
1.2. Temeiul de drept al soluționării disputelor/ diferendelor/litigiilor
Lege națională
Tratate internaționale/ Dreptul UE
Clauze contractuale/ contracte
2.    Arbitraj – istoric, tipuri, instituții de arbitraj
Scurtă istorie a arbitrajului
Arbitrabilitatea unei dispute/diferend/ litigiu, domenii de drept arbitrabile
Arbitrajul internațional și Arbitrajul domestic Arbitraj instituționalizat Caracteristici,         Temeiuri, Rolul forumurilor de arbitraj
3.    Studiu de caz

Cine?
Formatori: Dr. Beatrice Onica Jarka, Av Alin Pop

Modulul II de curs – Deprinderea procedurilor de arbitraj

Despre ce?
Acest modul de cursuri acoperă noțiuni aprofundate și exemple practice de procedură arbitrală referitoare la constituirea Tribunalului Arbitral, competența și puterile acestuia, participanții la procesul arbitral și fazele procesului arbitral.

Cui i se adresează?
Modulul II de cursuri se adresează absolvenților Modulul 1 sau absolvenților unui curs teoretic de dreptul arbitrajului, la nivel de licență sau master, dar și profesioniștilor în drept sau în materii conexe ori complementare dreptului care sunt interesați de aprofundarea dreptului arbitrajului.

Cum?

Cursurile se vor desfasura on-line in timp real, video si audio.
Înscrierile se pot face accesand link .
Aplicantii sunt rugati sa trimita CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj.

Finalizare?
Modulul II de cursuri se va finaliza cu o evaluare a cunoștințelor dobândite de participanți având în vedere redactarea unor documente procedurale (cerere de arbitraj, de recuzare, răspuns la cererea de arbitraj) pe o speță dată. După evaluarea cunoștințelor, participanții vor primi un certificat de atestare a cunoștințelor în dreptul arbitrajului.

Conținut?
1. Tribunalul Arbitral constituire, competența și puteri,
Constituire; sursa: Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj
Numire arbitrii; Incidente procedurale: confirmare/ recuzare/ abținere; Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj
Competență; Kompetenz Kompetenz, Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj
2. Puterile Tribunalului Arbitral; Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj
3. Participanții și fazele procesului arbitral
Parțile la procesul arbitral
4. Calendarul Procedural
5. Ordinele procedurale
6. Documente Procedurale
7. Probatoriu
8. Termene Arbitrale – Înfățișări procedurale
9. Costuri arbitrale – Finanțarea de către Terți a procesului arbitral

Cine?
Formator: Dr. Beatrice Onica Jarka, Av. Alin Pop

Modul III – Pronunțarea și redactarea unei hotărâri arbitrale executabile

Despre ce?
Modulul III de cursuri acoperă noțiuni specializate și exemple practice referitoare la pronunțarea și redactarea unei hotărâri arbitrale care poate fi pusă în executare.

Cui i se adresează?
Modulul III de cursuri se adresează absolvenților Modulul I și II sau absolvenților unui curs teoretic de dreptul arbitrajului la nivel de program de master sau doctorat și care au practică în drept și experiență în arbitraj.

Cum?

Cursurile se vor desfasura on-line in timp real, video si audio.
Înscrierile se pot face accesand link .
Aplicantii sunt rugati sa trimita CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj.

Finalizare?
Modulul III de cursuri se va finaliza cu o evaluare a cunoștințelor dobândite, pornind de la soluționarea unui dosar arbitral printr-o hotărâre arbitrală, redactată într-un interval de timp de 3 ore, în baza unui dosar arbitral ale cărui acte vor fi puse la dispoziție participanților pe parcursul celor 3 zile în care vor fi testări continue.

La finalul celui de-al treilea modul de cursuri si după trecerea evaluării cu un punctaj minim total de 70% ce poate fi obținut din testările continue în proporție de 30% si evaluare finală 70%, absolvenții vor primi un certificat de atestare a cunoștințelor pentru exercitarea profesiei de arbitru și dobândirea calității de membru a Institului Arbitral Român.

Conținut?
1. Decizia/Hotărârea Arbitrală;Tipuri de hotărâri arbitrale
2. Conținut
3. Efecte juridice
4. Res judicata
5. Remedii (îndreptare eroare materială, explicare dispozitiv, acțiune în anulare, altele)
6. Punerea în executare, recunoaștere
7. Temeiuri de refuz de recunoaștere și punere în executare conform Convenției de la New York, conform Codului de Procedură Civilă Român

Cine?
Formator: Dr. Beatrice Onica Jarka, Av Alin Pop

Onica-Jarka Beatrice
Onica-Jarka Beatrice
Dr. Beatrice-Florentina Onica-Jarka, FCIArb – avocat cu mai mult de 25 de ani de experientă în dreptul afacerilor internaționale, TMT, dreptul construcțiilor, achiziții publice, drept de concurentă și ajutoare de stat, M&A și alte domenii de drept de afaceri; – arbitru sau avocat în peste 200 de proceduri arbitrale internaționale și domestice – conferențiar universitar în dreptul internațional: organizații internaționale, drept public internațional, drept internațional umanitar și soluționarea alternativă a litigiilor, drept de afaceri al UE, timp de 23 de ani – autor a mai mult de 30 de cărti, articole și studii de caz în dreptul internațional public și privat; – numit în 2017 Vicepreședinte al Curtii de Arbitraj Ilfov din București- Curtea de Arbitraj București Ilfov, caib-biac.ro. și în calitate de Vicepreședinte la Institutul Arbitral Român (Institutularbitralroman.ro); – specialist în implementarea GDPR și lider al grupului de practici GDPR din Cunescu, Balaciu și Asociații, în calitate de partener senior din 1997; – liderul grupului de servicii juridice din Nexia Internațional timp de 8 ani. – membru FCIArb al Institutului Certificat de Arbitri, din 2019 – arbitru pe listele pentru panelist numele de domeniu ale OMPI din 2002 (www.wipo.int), ale Forumului (www.adrforum.com) din 2004, ale Curții de Arbitraj de pe langă Camera de Comert Cehă din 2004 (www.adr.eu), ale Curtii de Arbitraj pentru Artă (CAfA) din 2020 (www.cafa.world)

Ultimile știri

Tema sustinuta de Alin C. Pop la Conferinta Lobby si Advocacy in Romania

Conferința “Dezvoltare și inovare în afaceri”, ediția a V-a – “Lobby și advocacy în România” s-a desfășurat în sistem...

Av. Alin C. Pop despre Advocacy la Canal 33

https://www.youtube.com/watch?v=WMGyB8_yvT0
- Advertisement -

Arbitrabilitatea litigiilor în domeniul achizițiilor publice

Arbitrabilitatea litigiilor în domeniul achizițiilor publice  Daniel STIGER*  Abstract:  Arbitrabilitatea litigiilor apărute în domeniul achizițiilor publice a comportat discuții dintre cele...

Implicațiile unui atac cibernetic în procedura arbitrală

Implicațiile unui atac cibernetic în procedura arbitrală Dr. Sorana POP PĂUN* Abstract Articolul abordează în linii mari aspecte privind riscurile de producere...

De citit

Tema sustinuta de Alin C. Pop la Conferinta Lobby si Advocacy in Romania

Conferința “Dezvoltare și inovare în afaceri”, ediția a V-a...

Av. Alin C. Pop despre Advocacy la Canal 33

https://www.youtube.com/watch?v=WMGyB8_yvT0
promovare online

Vezi mai multe ...din aceeași categorie
Recomandate pentru tine